14. Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa "Glumac je mrtav, živeo glumac!"

Važni datumi

Naziv Datumi
Rok za dostavljanje apstrakta 2012-03-01 00:00:00
Rok za prijavu učešća 2012-03-01 00:00:00
Rok za dostavljanje radova
Početak konferencije 2012-05-25 00:00:00
Završetak konferencije 2012-05-28 00:00:00